fbpx

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Beautiful Apartments.

Denna policy beskriver hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter som kund eller besökare av vår webbplats. Läs denna policy noggrant för att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter. Beautiful Apartments har åtagit sig att säkerställa din integritet och skydda din data på alla våra plattformar.

AB Beautiful Apartments i Nacka, momsnummer SE556857-331401, (nedan kallat "Beautiful Apartments") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i detta uttalande. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på reservations@beaps.se.

Vilken data samlar vi in och varför?
När bokningar görs samlar vi in personuppgifter, främst för våra gäster, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och arbetsgivarinformation (som anställdsnummer för företaget).

Lagringsperiod
Syftet med bearbetningen
Rättslig grund
Privata bokningar
Nödvändigt för fullgörande av kontrakt
3 år
Företagsreservationer
Berättigat intresse
3 år
Administrera betalningar
Nödvändigt för fullgörande av kontrakt
3 år
Bokföring av transaktioner
Laglig skyldighet
7 år
Kundsupport
Nödvändigt för fullgörande av kontrakt eller berättigat intresse
3 år
Marknadsföring
Berättigat intresse (med soft opt-in)
Tills opt-out eller 3 år
Frågeformulär
Berättigat intresse
3 år

 

Företagsreservationer
När någon annan (än den faktiska gästen) gör en bokning för en annan person, behandlar vi den andra personens personuppgifter med den lagliga grunden för bokarens legitima intresse (som vanligtvis är arbetsgivaren för personen) och för vårt eget berättigade intresse för att för att kunna veta vad som behövs för just deras vistelse.

Marknadsföring
Vi behandlar våra kunders e-postadresser i marknadsföringssyfte, som vårt berättigade intresse. Det finns en möjlighet att välja att inte läggas till vår e-postlista för marknadsföring när vi samlar in informationen, och vid varje påföljande e-postmeddelande från oss kommer det att finnas en möjlighet att välja bort e-postlistan. Du kan också välja bort marknadsföring genom att maila oss på reservations@beaps.se.

Frågeformulär
Vi utför regelbundet frivilliga frågeformulär, genom att lämna ett frågeformulär i gästernas rum. Om gästen svarar med sina personuppgifter kan vi spara dessa personuppgifter för just den personen för att ge en mer personlig upplevelse för den personen, baserat på vårt legitima intresse. Respondenterna har möjlighet att vara anonyma när de fyller i frågeformulären, och sådan information samlas och används för att förbättra våra tjänster.

Återkalla samtycken
Om du tidigare har gett ett visst samtycke till en specifik behandling av dina uppgifter kan du när som helst fritt återkalla ett sådant samtycke. Detta kan du göra genom att mejla oss på reservations@beaps.se
Om du återkallar ditt samtycke, och om vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla din information, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Småkakor
Vi använder inga spårningscookies på vår webbsida, därför spårar eller samlar vi inte in några personliga uppgifter när vi surfar på vår webbsida.

Dina integritetsval och rättigheter
Eftersom vi behandlar dina personuppgifter är det viktigt att du vet vilka rättigheter du har som registrerad. Nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de relaterar till den information som vi behandlar.
• Rätt till tillgång. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat om dig och du har rätt att få dem kostnadsfritt. Du kan skicka en begäran om åtkomst till din information via e-post till reservations@beaps.com.
• Rätt till rättelse. Om vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar dem.
• Rätt till radering. Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, och du väljer att återkalla ditt samtycke, har du rätt att begära att den informationen raderas.
• Rätt att invända. När vi behandlar dina uppgifter på grundval av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling. Om du invänder mot sådan behandling måste vi antingen visa övertygande legitima skäl som åsidosätter de skäl du angett, eller stoppa behandlingen av dina uppgifter. Skicka sådan invändning till reservations@beaps.se.
• Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att flytta dina data från Beautiful Apartments till en annan organisation du väljer eller att ladda ner din data. Vänligen maila reservations@beaps.se om du vill utnyttja denna rätt.
• Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du berättar för oss så att vi bättre kan hantera ditt förtroende. Oavsett vilket har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. För mer information om Tillsynsmyndigheten, följ följande länk (på svenska) https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.

Säkerhet
Vi sätter din personliga integritet i första rummet och vi arbetar aktivt för att dina personuppgifter ska behandlas med största omsorg. Vi har fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att skydda och säkra den information vi samlar in. Vi vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med detta meddelande och den allmänna dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.
Du tillhandahåller personuppgifter på egen risk, eftersom överföringar över internet eller mobilnät aldrig sker utan risker.
Om du anser att din integritet har kränkts, vänligen kontakta oss omedelbart på reservations@beaps.se.

Vem vi delar din information med
Tjänsteleverantörer och andra
Vi använder tekniken från tredje parts tjänsteleverantörer när vi behandlar dina personuppgifter, såsom posttjänsteleverantörer, marknadsföringsleverantörer eller olika betalningsleverantörer. Vi ser alltid till att de upprätthåller minst lika mycket dataskydd för dina uppgifter som vi gör.

Lista över tredjepartstjänster

Tjänsteleverantörens syfte
Software Answers Inc Bokningstjänst
Microsoft Outlook E-posttjänst
Visma Faktureringstjänst
Mailchimps tjänst för e-postmarknadsföring
Dropbox molnlagring

Överföringar till tredje land
Vissa av våra tjänsteleverantörer finns i länder utanför EU. De tjänsteleverantörer som vi använder, belägna utanför EU, har anslutit sig till "EU-US Privacy Shield Framework", som gör att sådana överföringar omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill ha mer information om hur ramverket fungerar kan du få mer information om ramverket från deras hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome

Barns data
Beautiful Apartments är en business-to-business-tjänst riktad till och endast avsedd att användas av personer som är 18 år eller äldre. Vi riktar oss inte mot barn, och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från någon person under 16 år. Om du tror att ditt barns uppgifter har samlats in av oss, vänligen kontakta oss genom att mejla reservations@beaps.se

Uppdateringar av vår policyförklaring
Uppdateringar av detta uttalande kommer att göras regelbundet. Utlåtandet finns att läsa på vår hemsida och kan även skickas till dig. Om du vill se tidigare versioner av detta uttalande, vänligen kontakta oss på reservations@beaps.se
Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Kontakta oss!
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på reservations@beaps.se

Beautiful Apartments

STOCKHOLM
Huvudkontor
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm

MALMÖ
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö

GÖTEBORG
Hildedalsgatan 2
41705 Göteborg

Kontakt

UTHYRNING FÖR KORT VISTELSE
reservations@beaps.se

UTHYRNINGAR FÖR LÅNGVARANDE
longstay@beaps.se

GÄST SERVICE
guestservice@beaps.se

FAKTUROR
finance@beaps.se

TELEFON
+46 8 528 006 00

Kontorstid

Måndag till fredag 8:00-17:00 CET
Lunch stängt 12-13 PM CET

Medlemskap

AB Beautiful Apartments i Nacka
Org.nr: 556857-3314
Uppdaterad januari 2024

sv_SESwedish