fbpx

Allmänna Villkor

Beautiful Apartments är glada att välkomna din Hyresgäst till en av BA:s lägenheter och önskar att gästen får en trevlig och bekväm vistelse.

Kunden och i tillämpliga fall den boende ombeds vänligen att läsa våra villkor och kommer härmed överens om nedan angivna villkor som tillämpas av Beautiful Apartments.

Definitioner:

BA, AB Beautiful Apartments i Nacka (vårt formella registrerade företagsnamn, organisationsnummer 556857-3314) nedan förkortat BA, är hyresvärd.

Kunden, företaget eller organisationen som ingår ett hyresavtal med BA.

Hyresegäst, den person som bor i den hyrda lägenheten, med eller utan sin familj.

Bokningar

Bokningar kan göras antingen via e-post eller telefon. En reservation är inte bindande förrän en skriftlig bekräftelse har skickats av BA till Kunden och/eller till Hyresgästen.

Hyrestidens varaktighet

På Beautiful Apartments har vi implementerat en policy för maximal hyreslängd, som beskriver att hyresgäster kan bo i våra lägenheter under en period av högst två år från det ursprungliga kontraktets startdatum.

Betalningar

Betalning ska ske före ankomst den första månaden och därefter månadsvis i förskott. Betalningsförfarandet är koncernintern fakturering.

Observera: Betalningar som görs med kredit-/betalkort kommer att medföra en extra avgift på 3,5% på det totala fakturabeloppet. En betalning kan också göras via banköverföring. Observera dock att denna procedur kräver sju dagar för att banköverföringen ska genomföras. Observera att kundens underlåtenhet att uppfylla nämnda krav avseende betalningar kan resultera i att en bokning annulleras utan avisering.

Dröjsmålsränta

Om någon hyresbetalning, annan avgift eller utlägg som ska betalas inte mottagits av Beautiful Apartments inom överenskomna betalningsvillkor efter förfallodagen, ska kunden bli föremål för betalningsvite på det utestående beloppet tills det betalas i sin helhet i enlighet med räntelagen (6§ i Räntelagen).

Tillägg

Förlängningar under vistelsen erbjuds i mån av tillgång vid tidpunkten för begäran. Förlängning eller möjlighet till förlängning av tidigare överenskommen hyrestid ska begäras skriftligen eller via e-post. Förlängning eller möjlighet till förlängning av tidigare överenskommen hyrestid ska begäras skriftligen eller via e-post. Förlängningar kommer att ske baserat på tillgänglighet. I vissa fall kan olika avtal gälla och liknande lägenheter i samma område kan då erbjudas som tillval. Kunden är medveten om detta och samtycker till att ingen som helst rätt kan härledas från en begärd förlängning.

Ankomst- och utflyttningstider

Exakta ankomst- och utflyttningstider överenskommes under bokningsprocessen. Den tidigaste incheckningstiden är 15.00 på ankomstdagen. Tidigare incheckning samt förväntad sen ankomst måste begäras i god tid och BA måste godkänna detta skriftligen. Senaste utcheckningstiden är kl. 10.00 på avresedagen, men kan förlängas till kl. 12.00 på begäran och efter tillgänglighet. Om gästen inte har checkat ut senast kl. 10.00 (eller på annat sätt överenskommen utcheckningstid) kommer gästen att debiteras för ytterligare en natt.

Beteende

Lägenheter som tillhandahålls av BA är endast för bostadsändamål och får inte användas för några olagliga eller omoraliska ändamål. De boende åläggs att uppträda på ett ansvarsfullt sätt, använda lägenheten på ett bra och varsamt sätt samt respektera övriga boende i BA-huset. Observera att hög musik, fester eller störningar är strängt förbjudna mellan 22:00 och 09:00. BA förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta bokningen om den boendes beteende, enligt BAs eget gottfinnande, sannolikt äventyrar säkerheten eller välbefinnandet för andra boende.

Boende och försäkring

Av försäkringsskäl får det totala antalet boende som bor i varje lägenhet inte överstiga den maximala beläggningskapacitet som anges i bokningsbekräftelsen. Den boende ansvarar för att upprätthålla såväl en giltig ansvarsförsäkring som en giltig försäkring som täcker hela hyresperioden för alla privata tillhörigheter. BA tar inget ansvar för eventuella personliga tillhörigheter som lämnas kvar i lägenheten vid avresan. Eventuella kostnader relaterade till skador på lägenheten orsakade av den boende, kommer att bäras av kunden. BA förbehåller sig rätten att neka eller avboka en bokning, även efter mottagandet av slutbetalning. Dessutom, om bokat boende inte är tillgängligt på grund av omständigheter utanför BAs kontroll, kommer alternativa arrangemang att göras av BA för att tillhandahålla likvärdigt boende eller så kommer en full återbetalning att erbjudas. Däremot kommer ingen återbetalning eller ansvar att gälla i en situation där en boende uppmanas att lämna lägenheten, eller lämnar på egen hand, innan bokningen löper ut.

Vid inflyttning: Kom ihåg att rapportera eventuella skador inom de första 3 dagarna efter din ankomst för att undvika extra kostnader vid avresan. Kontakta guestservice@beaps.se för eventuella problem. På insidan av din entrédörr hittar du ett informationsblad med tips och bruksanvisningar gällande lägenheten.

Förlust eller skada

Den boende ansvarar för att i rimlig grad ta hand om den uthyrda lägenheten och dess innehåll. Lägenheten och all utrustning, husgeråd, möbler mm ska lämnas rent och snyggt vid hyrestidens slut. Inga föremål som tillhandahålls av Beautiful Apartments får tas bort från den tillhandahållna lägenheten. Bortsett från normalt slitage, kommer Hyresgästen att hållas ansvarig för alla skador som orsakats av lägenheten eller dess innehåll som har uppstått på grund av vårdslöshet, uppsåtlig skada, oansvarigt eller oavsiktligt beteende från Hyresgäst eller besökare. Sådan skada ska utan dröjsmål anmälas till BA. I händelse av sprickor, försvunna föremål eller skador upptäcks, eller att ytterligare städning krävs efter den boendes avresa, kommer BA att meddela både den boende och kunden skriftligen med detaljer om incidenterna och kommer att fakturera kunden för kostnaden för att åtgärda dem. Nycklar till lägenheten samt dörrkoder till byggnaden tillhandahålls vid ankomst. Det är de boendes ansvar att se till att de alltid är i besittning av dessa och att de återlämnas säkert på avresedagen. Förlust av nycklar ska anmälas till BA utan dröjsmål. Beautiful Apartment tar inte ansvar för några föremål som lämnas kvar i lägenheten

Sekretesspolicy

BA respekterar fullt ut den boendes rätt till integritet. Personuppgifter kommer inte att registreras utan boendes tillstånd i förväg. All personlig information som tillhandahålls kommer att behandlas som konfidentiell och används endast för processen att göra begärda bokningar, uppföljning av e-postmeddelanden inklusive begäranden om feedback. Ingen konfidentiell information kommer att göras tillgänglig eller distribueras till någon tredje part. Personal från BA får komma in i bostaden endast i följande fall: I nödfall eller för att göra nödvändigt och/eller överenskommet underhåll. BA förbehåller sig rätten att använda huvudnyckeln för att komma in i lägenheten och utföra åtgärder i dessa fall även om den boende inte är närvarande.

Regler & Villkor – Lång vistelse

Annullering

Alla avbokningar måste vara skriftliga.

Avbokningsregler

Avbokning före ankomst kan göras kostnadsfritt om den görs minst 3 kalendermånader före inflyttningsdatum. Avbokningar gjorda mellan 90-1 dagar före ankomst kommer att omfattas av 3 kalendermånaders hyra. Avbokning under vistelsen kommer att omfattas av 3 kalendermånaders hyra.

Information om slutstädning

Vid frånflyttning städas lägenheten av Beautiful Apartments mot en avgift på 415 SEK*/timme exklusive 25 % moms som betalas av hyresgästen. *Med reservation för prisändringar.

Sanering för husdjur

Observera att en extra avgift på 4000 SEK exkl. 25% moms gäller på grund av djuprengöring.

Information om utflyttning

Senaste utcheckningstiden är kl. 10.00 på avresedagen, men kan förlängas till kl. 12.00 på begäran och efter tillgänglighet. Om gästen inte har checkat ut senast kl. 10.00 (eller på annat sätt överenskommen utcheckningstid) kommer gästen att debiteras för ytterligare en natt.

Prissättning

Alla priser är i SEK, inklusive svensk 12% moms.

Allmänna villkor

Hyresvärden ska utföra och bekosta nödvändigt underhåll av lägenhet och inredning samt ska även utföra och bekosta nödvändigt underhåll av ytfinish av golv, väggar och tak.

Hyresgästen ska stå för kostnaden för mindre reparationer i lägenheten (såsom säkringar, glödlampor etc).

Hyresgästen ansvarar för eventuella skador och förlust av inventarier i lägenheten.

Hyresgästen ska ta väl hand om fastigheten och ska omedelbart anmäla till hyresvärden alla skador eller brister och förekomst av skadedjur.

Hyresgästen får inte byta lås, utföra någon målning eller andra ändringar av fastigheten utan hyresvärdens tillstånd.

Andrahandsuthyrning är strängt förbjudet.

Hyresgästen avsäger sig sitt besittningsskydd i ett separat avtal.

Hyresgästen ansvarar för att ha en giltig hemförsäkring under hela hyrestiden.

Särskilda bestämmelser

– Rökning är förbjuden i lägenheten/byggnaden.

Husdjur

Husdjur av något slag är inte tillåtna när som helst i våra lägenheter förutom våra "djurvänliga" lägenheter.

Vi har ett begränsat urval av "djurvänliga" lägenheter tillgängliga. Vid frånflyttning städas lägenheten av Beautiful Apartments mot en avgift på 4000 SEK exklusive 25 % moms som ska betalas av hyresgästen.

Hyresgästen ansvarar för att alltid hålla lägenheten ren under vistelsen. Underlåtenhet att göra det kommer att resultera i möjliga permanenta skador och ökat antal städtimmar vid avgång.

Detta hyreskontrakt har upprättats i två exemplar, ett exemplar vardera för Hyresvärden och Hyresgästen.

Ankomst- och utflyttningstider

Exakta ankomst- och utflyttningstider överenskommes under bokningsprocessen. Den tidigaste incheckningstiden är 15.00 på ankomstdagen. Tidigare incheckning samt förväntad sen ankomst måste begäras i god tid och BA måste godkänna detta skriftligen. Senaste utcheckningstiden är kl. 10.00 på avresedagen, men kan förlängas till kl. 12.00 på begäran och efter tillgänglighet. Om gästen inte har checkat ut senast kl. 10.00 (eller på annat sätt överenskommen utcheckningstid) kommer gästen att debiteras för ytterligare en natt.

Hyresperiod

Hyresgästen kan säga upp 3 kalendermånaders uppsägningstid när som helst under hyrestiden, medan hyresvärden är juridiskt bunden av avtalets löptid. Uppsägning ska ske skriftligen under arbetstid (mån-fre 08-16:30) till: longstay@beaps.se

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet omedelbart under hyrestiden om hyresgästen bryter mot skyldigheten enligt detta avtal, hyreslagen eller Vackra lägenheters husregler.

För långtidskontrakt längre än 12 månader gäller tre kalendermånaders skriftlig uppsägningstid. Observera också att varje avbokning kommer att resultera i en avbokningsavgift och dessutom kan priset ändras beroende på hur länge du stannar, t.ex. kan en reducerad vistelse resultera i ett högre pris.

Deposition

Depositionen återbetalas till hyresgästen i slutet av hyresperioden när lägenheten är besiktigad och godkänd av hyresvärden och alla fakturor är betalda. Den normala processtiden är upp till fyra (4) veckor.

Elektricitet

Om elen ingår i hyran ingår den upp till 1200 kr/mån. Om räkningen överstiger denna summa kommer kunden att meddelas och debiteras för merkostnaden.

Information om eventuella skador i lägenheten

Lägenheten ska återställas till ursprungligt skick vid utflyttning.

Beautiful Apartments

STOCKHOLM
Huvudkontor
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm

MALMÖ
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö

GÖTEBORG
Hildedalsgatan 2
41705 Göteborg

Kontakt

UTHYRNING FÖR KORT VISTELSE
reservations@beaps.se

UTHYRNINGAR FÖR LÅNGVARANDE
longstay@beaps.se

GÄST SERVICE
guestservice@beaps.se

FAKTUROR
finance@beaps.se

TELEFON
+46 8 528 006 00

Kontorstid

Måndag till fredag 8:00-17:00 CET
Lunch stängt 12-13 PM CET

Medlemskap

AB Beautiful Apartments i Nacka
Org.nr: 556857-3314
Uppdaterad januari 2024

sv_SESwedish