fbpx

Career

Beautiful Apartments is looking for a driven and forward-thinking Key Account Manager for our expansive operations in Malmö, Helsingborg and Gothenburg.

Today, Beautiful Apartments offers over 650 corporate apartments to customers around Sweden for long and short term rentals. With our strong expansion in recent years, you will play a key role in the company’s continued development in the southern parts of Sweden.

The Role.

The position on offer is full-time. As our Key Account Manager, you would be based in our Malmö office and handle the entire sales process which will include offering our apartments to clients via email and telephone, apartment viewings, booking meetings, negotiating contracts, following up, completing and executing customer care. You will be responsible for processing existing as well as new potential customers. The role is customer-focused and to a large extent means being present with the customer for viewings and keeping them updated regarding our apartment portfolio as well as evaluating incoming customer requests. You will be part of our sales team and report to the team’s sales manager.

The Talent We Seek.

• You are a team player and a socially- driven business person who likes to maintain a high level of service. You enjoy working independently at a high pace where conditions can sometimes change at short notice.
• You have the skill to get acquainted with customers’ businesses and at the same time are brilliant at creating and strengthening relationships.
• You have experience working with B2B sales, advantageously in the housing market or within the Relocation business.
• We are a global company, so we demand fluent knowledge in both Swedish and English. A third language would be an advantage.
• We are looking for a team member who is focused, goal-oriented and driven to succeed.
Great preparation skills are necessary for this role combined with the right attitude and work ethic to achieve results.
• Driver’s license required.

What Beautiful Apartments May Offer You.

We are a strong and knowledgeable team that will give you the knowledge and the conditions you need to succeed within our industry. We celebrate our victories together while constantly striving to improve. Through a positive and committed attitude, we are good ambassadors and team players both internally and externally. We act as role models for our colleagues by always being professional, responsive and enthusiastic. We offer great freedom to influence the working day while expecting high delivery. We have high ceilings and love to have fun at work.

If you are up for the challenge and believe that this position fits your profile, we would like to hear from you. Please email us your CV and cover letter to michal@beaps.se and if you have any further questions please do not hesitate to contact him.

—–

Beautiful Apartments söker en driven och framåtlutad Key Account Manager till vår expansiva verksamhet i Malmö, Helsingborg och Göteborg.
Beautiful Apartments erbjuder idag cirka 650 företagslägenheter till kunder runtom i Sverige för lång- och korttidsuthyrning. I och med vår starka expansion de senaste åren kommer du att spela en nyckelroll i bolagets fortsatta utveckling i Sveriges södra delar.

Om Rollen.

Tjänster är en tillsvidare heltidstjänst. Som vår KAM är du placerad med basis på vårt kontor i Malmö och sköter hela säljprocessen från att prospektera, boka möten, avtalsförhandla, följa upp, göra avslut och genomföra kundvård. Du kommer att ansvara för bearbetning av befintliga samt nya potentiella kunder. Rollen är kundnära och innebär till stor del närvaro ute hos kund för visningar och hålla dem uppdaterade gällande vår lägenhetsportfölj och utvärdera inkommande kundförfrågningar. Du kommer att ingå i vårt försäljningsteam och rapportera till teamets försäljningschef.

Om Talangen Vi Söker.

• Du är en lagspelare, en social, driven och affärsmässig person som gillar att hålla en hög service nivå. Du är van att jobba självständigt i ett högt tempo där förutsättningarna ibland kan förändras med kort varsel.
• Du har lätt för att sätta dig in i kundernas affärer och är samtidigt lysande på att skapa och förstärka relationer.
• Du har jobbat ett antal år med B2B-försäljning, fördelaktigt inom bostadsmarknaden eller med Relocation och är inte rädd för att jobba högt och lågt och gräva där du står.
• Vi är ett globalt bolag så vi ställer krav på flytande kunskaper i både svenska och engelska. Ytterligare ett språk är meriterande.
• Vi söker dig som är fokuserad och målinriktad som verkligen vill lyckas och vet att det krävs både bra förberedelse, rätt inställning och hårt arbete för att nå resultat.
• Innehar B-Körkort.

Om Vad Beautiful Apartments Erbjuder.

Vi är ett starkt och kunnigt team som kommer att ge dig den kunskap och de förutsättningar du behöver för att lyckats riktigt bra i vår bransch. Vi firar våra segrar tillsammans samtidigt som vi ständigt har en strävan om att bli bättre. Genom ett positivt och engagerat förhållningssätt är vi goda ambassadörer och lagspelare såväl internt som externt. Vi agerar som förebilder för våra kollegor genom att alltid vara professionella, lyhörda och entusiastiska. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.

Känns detta som något för dig? Maila CV och personligt brev till michal@beaps.se och har du övriga frågor hör gärna av dig till honom.