fbpx

Allmänna Villkor

Beautiful Apartments är glada att välkomna din Hyresgäst till en av BA:s lägenheter och önskar att gästen får en trevlig och bekväm vistelse.

Kunden och i tillämpliga fall den boende ombeds vänligen att läsa våra villkor och kommer härmed överens om nedan angivna villkor som tillämpas av Beautiful Apartments.

Definitioner:

BA, AB Beautiful Apartments i Nacka (vårt formella registrerade företagsnamn, organisationsnummer 556857-3314) nedan förkortat BA, är hyresvärd.

Kunden, företaget eller organisationen som ingår ett hyresavtal med BA.

Hyresegäst, den person som bor i den hyrda lägenheten, med eller utan sin familj.

Bokningar
Bokningar kan göras antingen via e-post eller telefon. En reservation är inte bindande förrän en skriftlig bekräftelse har skickats av BA till Kunden och/eller till Hyresgästen.

Beautiful Apartments kan preliminärt boka en valfri lägenhet och hålla den i max 48 timmar för en enstaka bokning och 7 dagar om begäran gäller en gruppbokning som väntar på bekräftelse/undertecknat avtal från klienterna. Detta är i mån av tillgång och kommer endast att tillämpas om det specifikt begärs av den som bokat.

Betalningar
Betalning ska ske före ankomst den första månaden och därefter månadsvis i förskott. Betalningsförfarandet är koncernintern fakturering.

Observera: Betalningar som görs med kredit-/betalkort kommer att medföra en extra avgift på 3,5% på det totala fakturabeloppet. En betalning kan också göras via banköverföring. Observera dock att denna procedur kräver sju dagar för att banköverföringen ska genomföras. Observera att kundens underlåtenhet att uppfylla nämnda krav avseende betalningar kan resultera i att en bokning annulleras utan avisering.

Dröjsmålsränta
Om någon hyresbetalning, annan avgift eller utlägg som ska betalas inte mottagits av Beautiful Apartments inom överenskomna betalningsvillkor efter förfallodagen, ska kunden bli föremål för betalningsvite på det utestående beloppet tills det betalas i sin helhet i enlighet med räntelagen (6§ i Räntelagen).

Ändring eller avbokning före ankomst eller under vistelsen
Information om detta ämne hittar du under avsnitten Kort vistelse och Lång vistelse.

Tillägg
Förlängningar under vistelsen erbjuds i mån av tillgång vid tidpunkten för begäran. Förlängning eller möjlighet till förlängning av tidigare överenskommen hyrestid ska begäras skriftligen eller via e-post. Förlängning eller möjlighet till förlängning av tidigare överenskommen hyrestid ska begäras skriftligen eller via e-post. Förlängningar kommer att ske baserat på tillgänglighet. I vissa fall kan olika avtal gälla och liknande lägenheter i samma område kan då erbjudas som tillval. Kunden är medveten om detta och samtycker till att ingen som helst rätt kan härledas från en begärd förlängning.

Ankomst- och utflyttningstider
Exakta ankomst- och utflyttningstider överenskommes under bokningsprocessen. Den tidigaste incheckningstiden är 15.00 på ankomstdagen. Tidigare incheckning samt förväntad sen ankomst måste begäras i god tid och BA måste godkänna detta skriftligen. Senaste utcheckningstiden är kl. 10.00 på avresedagen, men kan förlängas till kl. 12.00 på begäran och efter tillgänglighet. Om gästen inte har checkat ut senast kl. 10.00 (eller på annat sätt överenskommen utcheckningstid) kommer gästen att debiteras för ytterligare en natt.

Beteende
Lägenheter som tillhandahålls av BA är endast för bostadsändamål och får inte användas för några olagliga eller omoraliska ändamål. De boende åläggs att uppträda på ett ansvarsfullt sätt, använda lägenheten på ett bra och varsamt sätt samt respektera övriga boende i BA-huset. Observera att hög musik, fester eller störningar är strängt förbjudna mellan 22:00 och 09:00. BA förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta bokningen om den boendes beteende, enligt BAs eget gottfinnande, sannolikt äventyrar säkerheten eller välbefinnandet för andra boende.

Boende och försäkring
Av försäkringsskäl får det totala antalet boende som bor i varje lägenhet inte överstiga den maximala beläggningskapacitet som anges i bokningsbekräftelsen. Den boende ansvarar för att upprätthålla såväl en giltig ansvarsförsäkring som en giltig försäkring som täcker hela hyresperioden för alla privata tillhörigheter. BA tar inget ansvar för eventuella personliga tillhörigheter som lämnas kvar i lägenheten vid avresan. Eventuella kostnader relaterade till skador på lägenheten orsakade av den boende, kommer att bäras av kunden. BA förbehåller sig rätten att neka eller avboka en bokning, även efter mottagandet av slutbetalning. Dessutom, om bokat boende inte är tillgängligt på grund av omständigheter utanför BAs kontroll, kommer alternativa arrangemang att göras av BA för att tillhandahålla likvärdigt boende eller så kommer en full återbetalning att erbjudas. Däremot kommer ingen återbetalning eller ansvar att gälla i en situation där en boende uppmanas att lämna lägenheten, eller lämnar på egen hand, innan bokningen löper ut.

Vid inflyttning: Kom ihåg att rapportera eventuella skador inom de första 3 dagarna efter din ankomst för att undvika extra kostnader vid avresan. Kontakta guestservice@beaps.se för eventuella problem. På insidan av din entrédörr hittar du ett informationsblad med tips och bruksanvisningar gällande lägenheten.

Förlust eller skada
Den boende ansvarar för att i rimlig grad ta hand om den uthyrda lägenheten och dess innehåll. Lägenheten och all utrustning, husgeråd, möbler mm ska lämnas rent och snyggt vid hyrestidens slut. Inga föremål som tillhandahålls av Beautiful Apartments får tas bort från den tillhandahållna lägenheten. Bortsett från normalt slitage, kommer Hyresgästen att hållas ansvarig för alla skador som orsakats av lägenheten eller dess innehåll som har uppstått på grund av vårdslöshet, uppsåtlig skada, oansvarigt eller oavsiktligt beteende från Hyresgäst eller besökare. Sådan skada ska utan dröjsmål anmälas till BA. I händelse av sprickor, försvunna föremål eller skador upptäcks, eller att ytterligare städning krävs efter den boendes avresa, kommer BA att meddela både den boende och kunden skriftligen med detaljer om incidenterna och kommer att fakturera kunden för kostnaden för att åtgärda dem. Nycklar till lägenheten samt dörrkoder till byggnaden tillhandahålls vid ankomst. Det är de boendes ansvar att se till att de alltid är i besittning av dessa och att de återlämnas säkert på avresedagen. Förlust av nycklar ska anmälas till BA utan dröjsmål. Beautiful Apartment tar inte ansvar för några föremål som lämnas kvar i lägenheten

Sekretesspolicy
BA respekterar fullt ut den boendes rätt till integritet. Personuppgifter kommer inte att registreras utan boendes tillstånd i förväg. All personlig information som tillhandahålls kommer att behandlas som konfidentiell och används endast för processen att göra begärda bokningar, uppföljning av e-postmeddelanden inklusive begäranden om feedback. Ingen konfidentiell information kommer att göras tillgänglig eller distribueras till någon tredje part. Personal från BA får komma in i bostaden endast i följande fall: I nödfall eller för att göra nödvändigt och/eller överenskommet underhåll. BA förbehåller sig rätten att använda huvudnyckeln för att komma in i lägenheten och utföra åtgärder i dessa fall även om den boende inte är närvarande.

Regler och villkor – Kort vistelse

Vi på Beautiful Apartments välkomnar dig till din BA-lägenhet och ser fram emot att vara till din hjälp under din vistelse.

Kunden och i tillämpliga fall den boende ombeds vänligen att läsa våra villkor och kommer härmed överens om nedan angivna villkor som tillämpas av Beautiful Apartments.

Vi uppmuntrar alla våra gäster att titta på våra allmänna villkor för att eliminera alla frågor angående deras vistelse hos oss.

Definitioner:

BA, AB Beautiful Apartments i Nacka (vårt formella registrerade företagsnamn, organisationsnummer 556857-3314) nedan förkortat BA, är hyresvärd.

Prissättning

Priserna, i SEK, är angivna exklusive svensk 12% moms. I priset ingår värme, el, vatten, kabel-TV, Wi-Fi och slutstädning.

Ändringar och avbokningar

Ändring före ankomst: Eventuell avbokning, ändring till en bekräftad bokning eller begäran om förlängning av aktuell bokning måste meddelas BA skriftligen eller via e-post. Avbokningar, ändringar eller förlängningar som görs per telefon accepteras inte.

Före ankomst: För bokningar längre än en 4-månadersperiod kan eventuell avbokning eller ändring av bekräftade bokningar göras kostnadsfritt om de görs senast 1 månad före ankomst. För bokningar som är mindre än en 4-månadersperiod kan eventuell avbokning eller ändring av bekräftade bokningar göras kostnadsfritt om de görs minst 2 veckor före ankomst.

Eventuell avbokning eller ändring som görs senare än 2 veckor före ankomst, kommer hyran att debiteras för 2 veckor.

Avbokningar under vistelsen: För bokningar mellan 1-4 månader gäller två veckors skriftlig uppsägning. För bokningar mellan 4-11 månader gäller en månads skriftliga uppsägning.

Gruppbokningar

För gruppbokningar upp till fem bokade lägenheter: Vid avbokning mer än 1 månad före ett bokat ankomstdatum debiteras ingen avbokningsavgift. Vid avbokning 29-1 dagar före ankomstdatum debiteras full hyra eller max 30 nätter. Ingen återbetalning av hyran kommer att göras för eventuell oanvänd del av en bokad vistelse eller för utebliven ankomst utan föregående avbokning. Om den boende inte anländer inom 48 timmar från det bokade datumet kommer bokningen och bokningen att annulleras automatiskt utan rätt till återbetalning av förbetald hyra. För gruppbokningar över fem lägenheter kan villkoren variera, kontakta Beautiful Apartments för mer information.

Avresestädning

Avresestädning ingår upp till ett visst antal timmar som krävs för att städa, beroende på lägenhetstyp. Om avresestädningen överstiger de timmar som anges nedan kan extra avgifter tillkomma. Om ytterligare städning krävs efter den boendes avresa kommer BA att skriftligen meddela både den boende och kunden med detaljer om incidenterna och fakturera kunden för kostnaden för att åtgärda dem. Observera att Beautiful Apartments inte under några omständigheter kommer att debitera utan föregående medgivande från kunden.

Vi kommer alltid att tillhandahålla omfattande dokumentation för att visa lägenhetens skick vid avresa.

Det maximala antalet timmar som ingår är följande:

Studiolägenhet: 5 timmar

Lägenhet med 1 sovrum: 6 timmar

Lägenhet med 2 sovrum: 7 timmar

Lägenhet med 3 sovrum: 8 timmar

Observera att ovanstående antal städtimmar endast är en uppskattning. Dessa givna tider kan och kommer att påverkas av lägenhetens skick vid avresan. Om några extra timmar kan inträffa kommer dessa timmar att faktureras Bokaren/gästen direkt.

Städning inomhus

Städning kommer att utföras mellan kl 9-17 under vardagar. Eftersom städteamet har sina egna nycklar till alla våra lägenheter kan du fortsätta din dag som vanligt. Ta bort alla personliga föremål från områden du vill rengöras för total tillfredsställelse. Vänligen ge städpersonalen lite utrymme så att de kan utföra sitt arbete effektivt. Kom ihåg att efter tillagning rengöra spisen varje gång och slänga skräpet på vanliga underlag.

Inkluderade tjänster:

  • Byte av sängkläder och handdukar.
  • Dammsugning och moppning av golv (svabb)
  • Dammning av alla ytor
  • Badrumsstädning

Följande tjänster ingår inte:

  • Diskning eller borttagning av disk från diskbänken
  • Sophantering
  • Rengöring av ugn/kylskåp

Observera att städning som sker 7 dagar före avresan inte är möjligt.

Extrasängar och barnsängar

Babysängar och tältsängar ingår inte som standardinventarier och måste begäras vid bokningstillfället. Dessa föremål är beroende av tillgänglighet och kan medföra en extra avgift efter avresa.

Elektricitet

Elkostnader ingår i hyran upp till 800 kr/mån för studior och 1-rumslägenheter och 1 200 kr/mån för 2-rumslägenheter och större. Om räkningen överstiger detta belopp kommer kunden att meddelas och faktureras för den extra kostnaden.

Wi-Fi

Om Wi-Fi-åtkomst anges som tillgängligt för din valda boendetyp, observera att stabiliteten och hastigheten på anslutningen ligger utanför vår kontroll och är internetleverantörens ansvar.

Husdjur

Husdjur av något slag är inte tillåtna när som helst i våra lägenheter förutom våra "djurvänliga lägenheter". Skulle icke-husdjurets policy överträdas, förbehåller sig BA rätten att ta ut en avgift från 4000 SEK, exklusive moms 25 %, för att täcka kostnaden för djuprengöring.

Husdjursvänliga lägenheter

Vi har ett begränsat urval av "djurvänliga" lägenheter tillgängliga. Om en kund planerar att bo i vår lägenhet med ett husdjur, måste detta meddelas vårt team innan bokning.

Observera att engångsavgiften att täcka kostnaderna för en djupstädning börjar på 4000 SEK exklusive moms 25% och ska betalas innan ankomst.

Ingen rökning

BA har en strikt rökfri policy. Rökning är strängt förbjuden i lägenheterna och i hela byggnaden, inklusive entréer och trapphus. Skulle rökförbudet överträdas förbehåller sig BA rätten att ta ut en avgift från 3000 SEK, exklusive moms 25 %, för att täcka kostnaden för djuprengöring.

Ansvar

Även om BA strävar efter att tillhandahålla alla tjänster, inklusive de som tillhandahålls av externa leverantörer såsom, men inte begränsat till, ComHem, Telia, Fortum och Stockholm Vatten etc. BA kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller tjänstefel eftersom externa tjänsteleverantörer är utanför BA:s kontroll.

Standard av kund/boende

I syfte att undvika missförstånd uppmanar BA Kunden/Bostaden att noggrant läsa igenom innehållet och bedöma riktigheten i dessa Allmänna Villkor samt all annan dokumentation relaterad till hyresavtalet som tillhandahålls av BA. Om du är osäker, kontakta BA kring detta faktum i god tid.

Force majeure

BA kommer inte att acceptera ansvar eller betala ersättning för någon förlust, skada eller kostnad Kund eller Hyresgäst lidit av till följd av BAs leverantörers oförmåga att tillhandahålla tjänster på grund av krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, arbetskonflikt, terroristverksamhet, naturlig eller industriell katastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, stängning av flygplatser eller hamnar, brist på kollektivtrafik eller någon oförutsägbar eller oundviklig händelse utanför BA:s kontroll.

Tvister

Om en överenskommelse rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor inte kan nås genom förhandling mellan BA och Kunden, ska man vända sig till behöriga svenska myndigheter i enlighet med svenska regler, förordningar och lag.

Beautiful Apartments

STOCKHOLM
Huvudkontor
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm

MALMÖ
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö

GÖTEBORG
Hildedalsgatan 2
41705 Göteborg

Kontakt

UTHYRNING FÖR KORT VISTELSE
reservations@beaps.se

UTHYRNINGAR FÖR LÅNGVARANDE
longstay@beaps.se

GÄST SERVICE
guestservice@beaps.se

FAKTUROR
finance@beaps.se

TELEFON
+46 8 528 006 00

Kontorstid

Måndag till fredag 8:00-17:00 CET
Lunch stängt 12-13 PM CET

Medlemskap

AB Beautiful Apartments i Nacka
Org.nr: 556857-3314
Uppdaterad januari 2024

sv_SESwedish